Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce zaprasza na rozstrzygnięcie  konkursu plastycznego „Я нарадзіўся тут -Tu się urodziłem”. Podczas rozstrzygnięcia zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy i nagrody, będzie również można obejrzeć wystawę nagrodzonych prac. Konkurs poświęcony jest historii i kulturze Podlasia oraz zamieszkujących go od wieków mniejszości narodowych i etnicznych. Celem konkursu jest pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego,  kształtowanie tożsamości oraz upowszechnianie dziecięcej twórczości.

 

KIEDY: 7 X 2019 (środa) g. 15.00

GDZIE: Sala kinowa, Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, ul. 3 Maja 42

PARTNER: Centrum Kulturalne Białorusi w Warszawie  

 

Konkurs realizowany w ramach projektu „Przygraniczny Alians Etniczny” z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Miasta Hajnówka

 

plakat urodziłem