Dnia 26 lipca 2020r. w miejscowości Dubicze Osoczne, w Klubie Integracji Społecznej odbyły się pierwsze warsztaty pisania ikon metodą transferu. Warsztaty odbyły się z inicjatywy Wójt Gminy Hajnówka - Lucyny Smoktunowicz, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce - Mirosławy Gawryluk oraz Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dubinach - Barbary Woszczenko. Na każde spotkanie mieszkańcy sołectwa przybywali liczną grupą. Zajęcia były podzielone na cztery etapy, natomiast na piątym spotkaniu ikony zostały wyświęcone przez proboszcza Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie ks. prot. mgr Jana Kazimiruka.

            Na zajęcia przybyły: psycholog oraz instruktor integracji zawodowej, które przeprowadziły pogadankę na temat radzenia sobie ze stresem. Również była obecna st.post. Paulina Pawluczuk-Kośko, która wygłosiła referat na temat „Bezpieczny senior- policyjna pogadanka na temat oszustów”.

 

            Do wykonania ikon używaliśmy wysokiej jakości materiałów, począwszy od desek i podkładów, a skończywszy na transferach drukarskich, materiałach pozłotniczych i farbach. W zależności od efektu jaki chcieliśmy osiągnąć, korzystaliśmy z farb wodnych, akrylowych, a także z mieszanek. Również używaliśmy bejc i lakierów. Deski, zanim powstaną na nich ikony, zostają odpowiednio przygotowane: suszone, impregnowane oraz malowane.

     

       Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie. Dzięki takim spotkaniom mieszkańcy sołectwa mogą miło spędzać czas poprzez integrację. Pisanie ikon metodą transferu będzie kontynuowane również w innych miejscowościach Gminy Hajnówka, na które serdecznie zaprasza Wójt Gminy Hajnówka.