Światowa pandemia Covid wpłynęła na wiele dziedzin życia codziennego ludzi na całym świecie. Zagrożenie spowodowane jej niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się wpłynęło na nasze codzienne zachowanie zarówno w domu, w pracy jak i w nauce. Z pomocą przeciwdziałania skutkom izolacji społecznej przyszło Państwo wspierając rolników, przedsiębiorców, samorządy i szkoły środkami finansowymi.

Jednym z instrumentów, które wspierają organy prowadzące szkoły w walce z koronawirusem jest program „Zdalna Szkoła” wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. W dniu 2 września 2020 r. miało miejsce przekazanie laptopów i oprogramowania zakupionego w jego ramach. Urządzenia zostały przekazane przez Gminę Hajnówka, reprezentowaną przez Panią Wójt Lucynę Smoktunowicz. W imieniu biorącego w użyczenie – Szkoły Podstawowej w Dubinach – sprzęt przyjęła Ala Ginszt – Dyrektor Szkoły Podstawowej. „Mam nadzieję, iż z laptopów uczniowie będą korzystać w warunkach szkolnych – mówi nam Pani Wójt – a zdalne nauczanie pozostanie jedynie pojedynczym epizodem w dziejach edukacji Naszej Gminy”. Nie jest to bynajmniej finał wsparcia Unii Europejskiej do przeciwdziałania Covid w Gminie Hajnówka. W planach jest zakup kolejnych 12 laptopów oraz kamery internetowej do celów realizacji nauczania zdalnego bądź hybrydowego.

przekazanie logo