Dzień Sołtysa to coroczne święto obchodzone na terenie kraju 11 marca.

W Gminie Hajnówka jest 25 sołectw, w kadencji 2018-*2023 zostało wybranych 13 nowych sołtysów. Sołtys to organ wykonawczy sołectwa jako jednostki pomocniczej gminy. Osoba piastująca ten urząd to typowy społecznik, który pełni role reprezentanta mieszkańców i „łącznika” między społecznością wiejską a władzą wyższego szczebla. Na przełomie lat 2019/2020 doszło do zmiany 3 sołtysów (sołectwo Borysówka, Trywieża, Mochnate). Gratulujemy nowo wybranym sołtysom i życzymy owocnej współpracy z mieszkańcami.

 

Wójt Gminy

Lucyna Smoktunowicz

 

1103soltys