O G Ł O S Z E N I E

  

Informuje się

że dnia 7 stycznia  2020 roku

 / wtorek /

Urząd Gminy będzie nieczynny.

 

dnia 8 stycznia 2020r.

 / środa /

pełniony będzie dyżur

 

Podstawa prawna:- art. 14 ustawy z dnia
04.07.1991r. o stosunku państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

/ Dz. U. z 2014 poz.1726 /