Hajnówka, dnia 24.06.2020 r.

IP.6232.41.2020

 Z A P Y T A N I E      O F E R T O W E

  1. Zamawiający Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka zaprasza do złożenia oferty.
  2. Przedmiot zamówienia: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

 

Po więcej informacji na temat zapytania zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hajnówka

 

folia