Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

spis rolny

Centralne Biuro Spisowe informuje:

Po przeanalizowaniu gotowości rachmistrzów do realizacji spisu rolnego w terenie metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI), podejmuję decyzję o możliwości prowadzenia wywiadów przez rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji w formie wywiadów bezpośrednich w terenie, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

logo PGE

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

Lipiny (posesje nr 1 i 1A oraz nr nieparzyste od 121 do 193, nr parzyste od 100 do 214)

03-1618

13.10.2020

10.00-13.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991

 

Szanowni Państwo,

Przesyłamy aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Bieżące informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl w zakładce wyłączenia.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapisania się do newslettera, dzięki któremu automatycznie otrzymają Państwo informacje o wyłączeniach. Zamówienia newslettera, można dokonać odwiedzając naszą stronę www.pgedystrybucja.pl, następnie w zakładce „wyłączenia” należy wybrać odpowiedni Oddział i Rejon Energetyczny, po czym zaznaczyć opcję  „Zapisz się na newsletter o wyłączeniach”. Kolejnym krokiem jest decyzja, czy chcą Państwo otrzymywać informację „Dla całego Rejonu Energetycznego”, czy też  „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.

 

Dziękujemy.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.”

 

wdzięczni bohaterom

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU uprzejmie informuje, że Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs  ofert pod hasłem „WDZIĘCZNI BOHATEROM – ŚWIĄTECZNE WSPARCIE DLA KOMBATANTÓW”.

zakup_sprzętu

W dniu 01 października 2020 roku w Urzędzie Gminy Hajnówka odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Orzeszkowa. Wójt Gminy Hajnówka Pani Lucyna Smoktunowicz przekazała na ręce Prezes Jednostki OSP w Orzeszkowie - Pani Marzeny Iwaniuk i W-ce Prezesa Jednostki OSP - dh Pawła Czuraka  nowoczesne w pełni wyposażone trzy aparaty oddechowe, umożliwiające podjęcie działań ratowniczo – gaśniczych w strefach zadymionych, w pomieszczeniach zamkniętych z niedoborem tlenu, że szkodliwymi  toksycznymi substancjami. Ogólna wartość zadania wyniosła 16 800,57 zł, z czego 15 000,00 zł stanowiła dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, pozostała kwota 1 800,57 pokryta została ze środków własnych z budżetu gminy Hajnówka. Zakupiony sprzęt przyczyni się podniesienia sprawności jednostki OSP oraz zwiększenia bezpieczeństwa strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych w ratowaniu życia, zdrowia i mienia.