bele słomy

Wykaz sołtysów w kadencji 2018-2023

LP.

WIEŚ SOŁECTWA

IMIĘ I NAZWISKO SOLTYSA

NUMER TEL.

1

BIELSZCZYZNA

Janiuk Łukasz

530-858-632

2

BOREK

Plis Kamila

533-222-171

3

BORYSÓWKA

Stepaniuk Helena

507-058-511

4

CHYTRA

Gierman Bazyli

511-983-875

5

CZYŻYKI

Iwaniuk Tomasz

514-049-490

6

DUBICZE OSOCZNE

Golonko Barbara

601-285-390

7

DUBINY

Sacharczuk Grażyna

509-610-077

8

KOTÓWKA

Siegień Paulina

666-845-231

9

LIPINY

Bołtromiuk Olimpia

512-018-104

10

ŁOZICE

Giercun Mirosława

856-853-000

11

MOCHNATE

Siewiereniuk Paweł 604-336-892

12

NOWOBEREZOWO

Martyniuk Damian

519-821-224

13

NOWOKORNNO

Szwarc Anna

516-223-023

14

NOWOSADY

Kojło Jan

502-743-676

15

ORZESZKOWO

Miszczuk Anatoli

608-652-591

16

PASIECZNIKI DUŻE

Kraśko Adam

692-305-625

17

POSTOŁOWO

Daniluk Agnieszka

664-157-020

18

PUCISKA

Michalczuk Jarosław

505-364-638

19

PROGALE

Borowik Mirosław

515-234-850

20

RZEPISKA

Sajewicz Jan

518-960-569

21

STARE BEREZOWO

Pietruczuk Iwona

661-065-324

22

TRYWIEŻA

Sołowianiuk Roman

508-372-698

23

WASILKOWO

Niczyporuk-Szyło Taisa

697-075-445

24

WYGODA

Zieniuk Sławomir

696-931-991

25

TOPIŁO

Sawczuk Nina

785-225-981