Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z opodatkowaniem osiągniętych z tego tytułu dochodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych (tzw. podatkiem PIT). Wyboru formy opodatkowania należy dokonać wypełniając wniosek CEIDG-1.

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą ma obowiązek poinformować Urząd Skarbowy, jaką formę opodatkowania podatkiem dochodowym wybiera oraz w jaki sposób będzie prowadził ewidencję podatkową, co połączone jest z obowiązkiem złożenia oświadczenia w tej sprawie. Przy wyborze formy opodatkowania niezbędna jest zatem znajomość wskaźników ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem firmy. Należy w tym przypadku m.in. dokonać analizy wielkości spodziewanych przychodów, wydatków, czyli kosztów uzyskania przychodu, w tym również kosztów związanych z prowadzeniem księgowości, które różnią się w zależności od wybranej formy opodatkowania.

Decydując się na wybór formy rozliczenia, trzeba wziąć pod uwagę:

• rodzaj uruchamianej działalności gospodarczej,

• jej rozmiar,

• wysokość spodziewanych przychodów i kosztów.

Należy dokładnie przemyśleć swój wybór, gdyż zmiana formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego nie jest możliwa. Będzie można to zrobić dopiero od następnego roku podatkowego.

Wyboru formy opodatkowania należy dokonać:

  • do 20 stycznia roku podatkowego lub

  • w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Dostępne formy opodatkowania:

• zasady ogólne (konieczność prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg handlowych),

• karta podatkowa,

• ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.