Samorząd Województwa Podlaskiego przystąpił do organizacji Wojewódzkiego Konkursu na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Województwa Podlaskiego 2022”, który zostanie przeprowadzony podczas tegorocznych Dożynek Wojewódzkich 14 sierpnia 2022 roku w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

 

Konkurs skierowany jest do społeczności lokalnych z gmin wiejskich i miejsko wiejskich z terenu województwa podlaskiego. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu wieńca dożynkowego, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji poszczególnych subregionów i małych ojczyzn.

Wieńce będą oceniane przez komisję konkursową w dwóch kategoriach:
• tradycyjny wieniec dożynkowy
• współczesny wieniec dożynkowy
 
Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego, propagowanie tradycyjnych zwyczajów, wartości i historii lokalnych wspólnot oraz budowanie i wzmacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców związanej z uroczystym podziękowaniem za zebrane plony i płody rolne.
 
Zwycięski wieniec w kategorii: tradycyjny wieniec dożynkowy będzie reprezentował Województwo Podlaskie podczas tegorocznych Dożynek Prezydenckich organizowanych przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
 
Po kartę zgłoszenia wraz z regulaminem konkursu prosimy zgłaszać się do Gminnego Centrum Kultury w Dubinach (Dubiny, ul. Główna116).
Termin przekazania zgłoszeń do Urzędu Marszałkowskiego upływa 15 lipca 2022 roku.