Zarząd Główny BTSK w Białymstoku i Hajnowski Dom Kultury zapraszają na XXIX  PREZENTACJE  ZESPOŁÓW  OBRZĘDOWYCH „BIAŁORUSKI  OBRZĘD  NA  SCENIE”

W programie m.in. wieczorki, fragmenty obrzędów rodzinnych, prac polowych, pór roku itp.

26  listopada  2023 r.   (niedziela)  godz. 10.00 Hajnowski  Dom  Kultury

WSTĘP WOLNY

 

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Галоўнае праўленне БГКТ y Беластоку   i Гайнаўскі дом культуры запрашаюць на XXIX  ПРЭЗЕНТАЦЫІ  АБРАДАВЫХ  КАЛЕКТЫВАЎ „БЕЛАРУСКІ  АБРАД  НА  СЦЭНЕ”

У праграме м.ін. вячоркі, фрагменты сямейных абрадаў, палявых прац, пор года і т.п.

26  лістапада  2023 г.   (нядзеля)   у 10.00 г. Гайнаўскі  дом  культуры

 УВАХОД СВАБОДНЫ

 Зрэалізавана дзякуючы датацыі Міністра ўнутраных спраў і адміністрацыі

 

obrzedy hajnowka 2023