spotkanie
16 października 2022r. Wójt Gminy Hajnówka wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce zorganizował w Klubie Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych spotkanie integracyjne.

festiwal

Hajnowski Dom Kultury serdecznie zaprasza na 31 Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu.

Koncert zespołów z Polski i Ukrainy odbędzie się 23 października 2022r. (niedziela) godz. 14.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury.

Wstęp wolny

Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach.

V wieczór chórów
V Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych za nami. To wyjątkowy mały jubileusz. Gościliśmy na nim gości z zagranicy. W wydarzeniu obok Najprzewielebniejszego Biskupa Hajnowskiego Pawła wzięli udział: Ekscelencja Sieppo Chiakkiniena Kościoła Luterańskiego z sekretarzem o. Tymmo z Finlandii, Dyrektor Eleosu ks. Adam Ostapkowicz, poseł na Sejm RP Eugeniusz Czykwin, Dziekan Hajnowski ks. mitrat Michał Nigierewicz.
 

V wieczór chórów

Już 2 października (niedziela) o godz. 16.00 w Gminie Hajnówka odbędzie się niezwykłe wydarzenie. Z błogosławieństwa Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i Całej Polski w Cerkwi św. apostoła i ewangelisty Jana Teologa w Nowoberezowie zorganizowano "V Wieczór Wiejskich  Chórów Parafialnych". Jest to wydarzenie cykliczne, którego celem jest ochrona od zapomnienia utworów paraliturgicznych.

Podkategorie