Podziękowanie pani Hanny Poznańskiej za wsparcia ze strony Władz Gminy inicjatywy pogłębiania wiedzy o naszym lokalnym dziedzictwie.nowoberezowo 20200210