14 Batalion Lekkiej Piechoty przekazał podziękowanie Wójtowi Gminy Hajnówka - Lucynie Smoktunowicz za wspieranie żołnierzy podczas realizacji zadań w ramach operacji pk. "Silne wsparcie".

podziekowanie BLP