Karol Nieciecki (Radny Rady Miasta Hajnówka, Prezes Stowarzyszenia Hajnowska Inicjatywa Społeczna), dr Artur Michałowski (Wiceprezes Stowarzyszenia Hajnowska Inicjatywa Społeczna), Krystyna Kośko (Radna Rady Miasta Hajnówka, Członek Stowarzyszenia Hajnowska Inicjatywa Społeczna) i Piotr Mirończuk (Radny Rady Miasta Hajnówka, Członek Stowarzyszenia Hajnowska Inicjatywa Społeczna) zapraszają na otwarte spotkanie dyskusyjne pt. „Społeczne forum rozwoju lokalnego”, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka.

 

Celem spotkania jest analiza i omówienie wybranych problemów zrównoważonego rozwoju lokalnego. Będziemy wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o spotkaniu wśród współpracowników i zaprzyjaźnionych osób.

 

Program spotkania:

  1. Wykład dr. Artura Michałowskiego nt. „Zrównoważonego rozwoju regionu opartego na wiedzy”.
  2. Wystąpienie Dyrektora Polskiej Spółki Gazowniczej Oddział Białystok Grzegorza Mackiewicza.
  3. Wystąpienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka Mariusza Agiejczyka.
  4. Wystąpienie Prezesa Podlaskiego Klubu Biznesu Ryszarda Iwaszkiewicza.
  5. Wystąpienie Radnego Rady Miasta Piotra Mirończuka nt. stanu prac nad „Hajnowskim Hospicjum”.
  6. Dyskusja.

28 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach z inicjatywy Pani Wójt Lucyny Smoktunowicz odbyło się spotkanie z mieszkańcami Dubin i Lipin oraz przedstawicielem firmy TMP Projekt Panem Tomaszem Mikołajukiem dotyczące projektu budowy dróg w Dubinach i Lipinach. (odcinek ul. Łąkowej oraz drogi Dubiny - Lipiny). W spotkaniu uczestniczyli: Pani Wójt Lucyna Smoktunowicz, Pan Aleksander Kulik kierownik Referatu inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami Urzędu Gminy Hajnówka oraz pracownicy w/w referatu. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, którzy mogli zadawać pytania projektantowi, zgłaszać swoje wnioski i uwagi do przedstawionych projektów.

Przypominamy, że wnioski można zgłaszać do 24.12.2017 r w Urzędzie Gminy Hajnówka pokój nr 37 w godz. 7:30-15:30.

 

 

W dniu 31 października 2017 r. miało miejsce spotkanie informacyjne dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hajnówka związane z wyznaczaniem obszarów najbardziej problemowych na terenie Gminy oraz wyznaczaniem działań priorytetowych związanych z rewitalizacją.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym mieszkańcom Lipin (i nie tylko). Państwa zaangażowanie w trakcie warsztatów oraz wkład i uwagi wyrażone zarówno w formie ustnej jak i badania ankietowego zostaną wzięte pod uwagę przy opracowywaniu dokumentu.