W związku z narastającym zjawiskiem zaśmiecania terenu naszej gminy, apelujemy do wszystkich mieszkańców o zachowanie porządku na jej terenie, oraz zwracanie szczególnej uwagi aby nie wyrzucano odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Stąd też apel o zgłaszanie sytuacji, w której widzimy kogoś kto wyrzuca takie odpady.

Zaznaczmy również, że pracownicy naszego Urzędu zmuszeni są systematycznie sprzątać takie miejsca. Koszty za te odpady dzielone są na mieszkańców gminy. Prosimy dlatego o reakcję poprzez zapisanie numeru rejestracyjnego pojazdu osób, które to robią. Przypominamy także, że każda nieruchomość powinna być wyposażona w pojemniki do odpadów komunalnych. Ponadto mieszkańcy mogą oddać nieodpłatnie śmieci do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie, który jest otwarty w każdy piątek od godz. 10.00 do 18.00 w sezonie letnim, od godz. 8.00 do 16.00 w sezonie zimowym.

 

Osobom zaśmiecającym grozi mandat pieniężny!!!

Jeszcze raz prosimy o kontakt z naszym Urzędem, bądź Policją osoby, będące świadkiem takich sytuacji.

Poniższe zdjęcia pochodzą z terenu Gminy Hajnówka.

Nie zaśmiecajmy naszej pięknej gminy!!!