Gmina Hajnówka informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił Regulamin udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w 2021 roku. Dofinansowanie adresowane jest do gmin województwa podlaskiego.

W związku z powyższym Gmina Hajnówka będzie ubiegać się o przedmiotowe dofinansowanie na zadania w zakresie odbioru transportu i unieszkodliwienia zmagazynowanego azbestu.

Jednocześnie informujemy, iż jednym z istotnych warunków Regulaminu, jest wysokość dofinansowania. Dla Gminy Hajnówka może ono wynieść do 70% kosztów kwalifikowanych. Wzorem roku poprzedniego 30% kosztów odbioru i utylizacji azbestu poniesie mieszkaniec. Zgodnie z Regulaminem WFOŚiGW podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

Gmina Hajnówka w budżecie na rok 2021 zaplanowała również środki na odbiór i utylizację odpadów azbestowych. Te środki pozwolą na odbiór azbestu od większej liczby mieszkańców.

Dalsze informacje będą sukcesywnie przekazywane mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Hajnówka.

 

Wójt Gminy Hajnówka