HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

NA TERENIE GMINY HAJNÓWKA NA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12 .2022

 

Nr konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

38 1020 1332 0000 1702 1206 9557

 

 

harmonogram1 2022

harmonogram2 2022

harmonogram3 2022

Deklaracja o wyśkości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 01.04.2022 r. - do pobrania w formacie DOCPDF .