Stosownie do zapisów zawartych  w art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.   o ochronie przyrody  (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 55), art. 30 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  o lasach (t.j. Dz.U.2020, poz. 6 ze zm.)

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przesyła aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok przesyła aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej

na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

Kotówka (posesje od nr 1 do 22)

03-21

16.12.2019

8.30-14.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim prowadzi nowy nabór do służby przygotowawczej. Jest to rodzaj służby wprowadzony dla pełnoletnich kobiet i mężczyzn, którzy nigdy nie pełnili służby wojskowej. Głównym celem służby przygotowawczej jest wyszkolenie ochotników dające im możliwość podjęcia zawodowej służby wojskowej.

WARUNKI POWOŁANIA

  • złożenie wniosku w WKU do końca grudnia 2019 r. (do WKU należy zabrać ostatnie świadectwo szkolne)
  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • niekaralność za przestępstwa umyślne
  • wykształcenie co najmniej gimnazjalne
  • posiadanie odpowiedniej zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia czynnej służby wojskowej
    (stosowne skierowania otrzymasz w WKU)

WYNAGRODZENIE I UPRAWNIENIA

W OKRESIE 4 MIESIĘCZNEGO SZKOLENIA

  • bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opieka medyczna, ubezpieczenie, ulgowe przejazdy, urlopy
  • w przypadku pracownika (umowa o pracę) pracodawca na okres trwania służby przygotowawczej ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego oraz wypłacić odprawę w wysokości
    2-tygodniowego wynagrodzenia
  • w czasie urlopu bezpłatnego pracownik zachowuje prawo do wszystkich uprawnień pracowniczych,
    z wyjątkiem wynagrodzenia
  • okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się do stażu pracy
  • miesięczne uposażenie w okresie szkolenia w wysokości 1095 zł brutto
  • na zakończenie szkolenia odprawa finansowa w wysokości 2250 zł brutto

PERSPEKTYWY PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

  • możliwość pełnoprawnego ubiegania się o powołanie do służby zawodowej w wybranej jednostce wojskowej (aktualne uposażenie szeregowego zawodowego – 2993 zł „na rękę”)
  • wybrane dodatkowe uprawnienia w zawodowej służbie wojskowej (dodatkowe uposażenie roczne
    „trzynastka”, gratyfikacja urlopowa na każdego członka rodziny, stopniowy wzrost uposażenia
    z upływem lat służby, możliwość wyboru jednej z form zakwaterowania – w tym comiesięczne świadczenie mieszkaniowe zależne od miejsca pełnienia służby – garnizon Białystok – 660 zł „na rękę”)

Od stycznia 2020 roku potwierdzony wzrost uposażenia żołnierzy

 

2020 PRZYGOTOWAWCZA ULOTKA