Minister Rozwoju i Technologii informuje, że z uwagi na obecne wydarzenia na arenie międzynarodowej i ich długofalowe skutki gospodarcze, a także realizację postanowień nowego pakietu klimatycznego, ważne jest wzmocnienie wszystkich działań, które dotyczą poprawy efektywności energetycznej zasobów budowlanych w całym kraju.

 
Wzrost efektywności energetycznej zasobów budowlanych, wpisujacy się w realizację polskiej polityki klimatyczno-energetycznej jest odpowiedzialnością na każdym poziomie społecznymi administracyjnym.
Pragniemy wesprzeć mieszkańców w procesie podejmowania decyzji, które dotyczą rozwiązań technicznych i energetycznych opłacalnych z punktu widzenia ich domowych budżetów.
 
W zakładce na stronie www.gov.pl  znajdują się informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierajacych obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków.