Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie, Szanowni Samorządowcy,

zadaniem szkoły jest kształcenie i wychowanie młodzieży na mądrych, dobrych ludzi i prawych Polaków. Ta odpowiedzialna misja obejmuje wyposażenie uczniów w rzetelną, obiektywną wiedzę z przedmiotów ścisłych, humanistycznych i społecznych, rozwój ich umiejętności poznawczych oraz ukształtowanie systemu wartości moralnych i patriotycznych. Często stawiamy pytanie, a szczególnie czynimy to u progu nowego roku szkolnego, jakie drogi najskuteczniej prowadzą do realizacji tych celów. Wszystko w tym procesie jest ważne - programy, podręczniki, warunki nauki i wyposażenie szkół, ale - mimo łatwiejszego niż kiedykolwiek  dostępu do informacji - nic nie jest w stanie zastąpić roli nauczyciela. Dlatego powinniśmy otaczać nauczycieli i wychowawców szacunkiem, by ich autorytet był wzorem i przewodnikiem dla młodych ludzi.

Z serca życzę, aby rok szkolny 2022/2023 przyniósł wszystkim satysfakcję i oczekiwane efekty edukacyjne. Wspierajmy środowisko oświatowe w rozważnej trosce o to, aby w polskich szkołach  młodzi ludzie dojrzewali do dorosłego życia z jak najszerszymi horyzontami intelektualnymi, wrażliwą otwartością na drugiego człowieka i świat, umiejętnością samodzielnego myślenia i odpornością na wszelkie epistemologiczne i aksjologiczne manipulacje.

 

Łączę wyrazy szacunku i edukacyjne pozdrowienia

Jarosław Zieliński

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

1 września 2022r.