Dzieci

27  kwietnia 2017 roku , w Zespole Szkół w Dubinach, można było obejrzeć niecodzienny spektakl, promujący zdrowy styl życia.

Dzieci

    Aby zrozumieć rzeczywistość, która nas otacza, musimy poznać matematykę. W szeregu znaków, liczb, cyfr, funkcji i działań ukrywa się  bowiem porządek, który  musimy poznać, by odnaleźć sens i wartość bytu.

dzieci

Samorząd Uczniowski gimnazjum przy ZS w Dubinach na przełomie listopada 2016 do lutego 2017 uczestniczył w światowym projekcie UNICEF – WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA.