pomoc żywnościowa

UWAGA!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

informuje mieszkańców, iż  w Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie 22 września 2022 roku w godzinach 12-15 oraz 23 września  2022 roku w godzinach 8-15 wydawane będą nieodpłatnie artykuły żywnościowe dla osób zakwalifikowanych  do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021.

dodatek węglowy

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 17 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek węglowy. Ustawa o dodatku węglowym wprowadza rozwiązania, które umożliwią dofinansowanie dla gospodarstw domowych, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi. Rozwiązanie to jest wymiernym wsparciem dla wielu polskich rodzin w obliczu narastającego wzrostu cen węgla.

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje:

wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu  alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2022/2023  można  składać:

  • droga   tradycyjną  ( papierową )  od  dnia 1 sierpnia 2022r.
pomoc zywnościowa

popz

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Hajnówka

oraz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

zawiadamiają:

pomoc żywnościowa

W dniu 06 kwietnia 2022r zostały dostarczone do naszej gminy produkty żywnościowe z Banku Żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021. Pomagamy obywatelom Ukrainy, ale nie możemy zapominać o naszych mieszkańcach. GOPS w Hajnówce wydaje żywność nieodpłatnie w świetlicy wiejskiej w Chytrej w dniach 6 i 7 kwietnia w godz. 8-15.00. Osoby, które spełniają warunki do przyznania pomocy proszone są o kontakt z GOPS tel. 85 3067830 (osoba samotna - 1707,20 zł. netto, rodzina - 1320,00 zł. netto na osobę).