DDP w Nowoberezowie
W Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie Pani Lida częstowała urodzinowymi pączkami. Było smacznie, miło, w domowej atmosferze. Pozdrawiamy z Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie.

pączki

Spotkania w Domu Dziennego Pobytu upływają między innymi na warsztatach kulinarnych.

pierogi

Warsztaty robienia pierogów w Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie.

dodatek

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wynosi:

  • 3 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 2 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy;
  • 1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym:
  • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

pomoc żywnościowa

UWAGA!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

informuje mieszkańców, iż  w Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie 22 września 2022 roku w godzinach 12-15 oraz 23 września  2022 roku w godzinach 8-15 wydawane będą nieodpłatnie artykuły żywnościowe dla osób zakwalifikowanych  do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021.