Zjawisko/Stopień zagrożenia 

Silny wiatr/ 1

 Obszar

województwo podlaskie powiat hajnowski

Ważność

od godz. 19:00 dnia 19.11.2021 do godz. 06:00 dnia 20.11.2021

 Przebieg

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
75%

 SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 podlaskie/hajnowski od 19:00/19.11 do 06:00/20.11.2021 prędkość do 40 km/h, porywy do 75 km/h, W i NW .


Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.