Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce informuje, że dnia 6 kwietnia 2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r. poz. 768).

 

W/w rozporządzenie zacznie obowiązywać od 6 maja 2022 r. i nakłada na hodowców drobiu dodatkowe obowiązki w celu wzmocnienia zasad bioasekuracji w celu zapobieżenia wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

Pismo wraz z rozporządzeniem