WŚCIEKLIZNA

WŁAŚCICIELU PSA !!!

PAMIĘTAJ:

=>wścieklizna jest to ostra choroba wirusowa, przebiegająca z objawami zapalenia mózgu i rdzenia, prowadząca do śmierci

=> choroba przenoszona jest na człowieka wraz ze śliną chorego na wściekliznę zwierzęcia

=>obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy powyżej 3-go miesiąca życia oraz lisy wolno żyjące (art.56 ust.1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt)

=> posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 –go miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia (art.56 ust.2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt)

=> szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt (art.56 ust.3 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt)

=> brak szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie jego brak, jest wykroczeniem (art.85 ust.1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt) za które grozi 500 zł grzywny

=> we wrześniu na terenie gminy Hajnówka odbędą się profilaktyczne szczepienia przeciwko wściekliźnie prowadzone przez Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Eugeniusz Rutkowski, ul. Lipowa 83, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682-42-23

 

SZCZEPIENIE PSÓW JEST USTAWOWYM OBOWIĄZKIEM ICH WŁAŚCICIELA !

SZCZEPIĄC ZWIERZĘ CHRONISZ WŁASNE ZDROWIE!