Zima za nami, ale efekty wahań temperatury są widoczne w postaci dziur na drogach. Najgorsze dla dróg są temperatury w okolicy zera. W dzień woda wnika we wszystkie szczeliny, a w nocy łapie mróz i niszczy wszystkie nawierzchnie.

Gmina Hajnówka ruszyła już z pracami na drogach. Należy pamiętać, iż niektóre prace można wykonywać przy odpowiedniej temperaturze powietrza i kiedy jest bardziej sucho. Częściowo zostały naprawione ubytki na drogach asfaltowych, tzw. masą na zimno. Wykonano zasypywanie i równanie dołów na drogach piaszczystych. Należy też wspomnieć o uprzątnięciu poboczy ze śmieci pozostawionych tam przez różne osoby.

Budżet Gminy Hajnówka przewiduje w roku 2019 na bieżące utrzymanie dróg kwotę 322 tyś. zł (odświeżanie, profilowanie nawierzchni, remonty i modernizacja, wytyczanie itp.) W chwili obecnej zakupiono 5 ton masy na zimno za kwotę ponad 2 600 zł. Za  okres 01.01.19r.- 28.02.19r. wydano kwotę ok. 750 zł na sól techniczną drogową oraz 18 405,90 zł za odśnieżanie (2 rejony z przetargu). Ponadto koszt odśnieżania został pokryty też ze środków własnych w wysokości około 4 500 zł (zakup paliwa i utrzymanie ciągnika Gminy).

Naprawa dróg po zimie nie została ukończona. Prace będą wykonywane sukcesywnie.

Przypominamy również, że śmieci są odbierane z posesji niezależnie od ilości wystawionych worków w ramach jednej opłaty. Na terenie Gminy Hajnówka działa też Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie.

 

                                                                                     Wójt Gminy Hajnówka

wiosna