W Gminie Hajnówka z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wsparcie otrzymały cztery inwestycje w naszych parafiach.

Proboszczowi Parafii Prawosławnej w Dubinach ks. Andrzejowi Busłowskiemu zostały przekazane dwie symboliczne promesy. Zostanie wykonany remont ogrodzenia przy kapliczce rodziny Bazylewskich. Dofinansowanie wynosi przeszło 69 tyś. zł. Kolejna promesa w wysokości 294 956 zł. dotyczy remontu Krynoczki.

Proboszcz Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie ks. Jan Kazimiruk odebrał z rąk Senatora promesę na 900 tys. zł. na zabezpieczenie cerkwi filialnej pw. ap i ew. Jana Teologa w Nowoberezowie.

Cerkiew w Orzeszkowie. Malutka, ale bardzo przytulna. Parafia też niewielka, a potrzeby ogromne. I cale szczęście, że udało się pozyskać chociaż trochę pieniędzy na remont. W dniu 1 sierpnia Senator Jacek Bogucki wręczył Proboszczowi promesę na kwotę 62 722 zł., która wspomoże wymianę stolarki okiennej w cerkwi.