nikot
W dniu 19 kwietnia 2024 r. zostały podpisane Umowy na zadanie ,,Modernizacja infrastruktury drogowej i wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Hajnówka" finansowane z Polskiego Ładu.
Cześć II dotyczy ,,Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej", którą będzie realizować Przedsiębiorstwo Instalacyjne "NIKOT" z Białegostoku. Wartość zadania brutto wynosi 3 884 340,00 zł. i będzie ono zrealizowane do 7.10.2024 r. Szczegóły były opublikowane w SWZ w przetargu.

maksbud

W dniu 19.04.2024r. Pani Joanna Miniuk-Bielska- Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo- Mostowego ,,MAKSBUD" Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego podpisała z Wójt Gminy Hajnówka- Lucyną Smoktunowicz  Umowę na "Rozbudowę drogi gminnej Nr 108532B Orzeszkowo- Jagodniki". Wartość zadania to kwota 2 185 095,00 zł. brutto. Środki zostały pozyskane z Polskiego Ładu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót do dnia 7.10.2024 r.

podlskie

Kolejna pomoc finansowa dotrze do Gminy Hajnówka. W dniu 17.04.2024r. Wójt Gminy Hajnówka - Lucyna Smoktunowicz podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Umowę na dotację celową gminom z terenu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2024 r. Jest to kwota 29,5 tys. zł.

droga

W dniu 18.04.2024r. zostały zakończone roboty na odcinku drogi powiatowej od znaku Nowoberezowo (początek wsi)- Nowokornino- Trywieża- Rzepiska. Środki pochodziły z Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast Gmina Hajnówka przekazała na ten cel wsparcie w wysokości 200 tysięcy zł. Droga na odcinku ok. 7,5 km zyskała nową nakładkę asfaltową. Poprawiono też pobocze.

umowa
 
W dniu 16.04.2024r. została podpisana Umowa z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa. Środki w wysokości 830 tys. zł. zostały pozyskane w tym roku i będą przeznaczone na ,,Przebudowę drogi gminnej na odcinku Przechody- Smolany Sadek". Zadanie Gmina musi zrealizować do końca 2024 roku.
 
W dniu 16.04.2024r. Wójt Gminy Hajnówka - Lucyna Smoktunowicz podpisała również Umowę na wsparcie Szkoły Podstawowej w Dubinach.