inwestycje-droga

Działania przy remoncie drogi na odcinku Dubiny - Lipiny weszły w kolejną fazę. Na całej długości drogi pojawiła się już pierwsza warstwa nawierzchni asfaltowej. Układana jest również kostka brukowa ciągu pieszo-rowerowego.

inwestycje-altana

Przy świetlicy w Nowokorninie powstała w ostatnim czasie nowa drewniana altana, a teren został od ulicy odgrodzony płotem. Zaplanowane zostało również ułożenie kostki brukowej wokół altany.

W pobliżu znajduje się już plac zabaw oraz siłownia na powietrzu. Powstaje w ten sposób miła przestrzeń do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

lasy państwowe
W dniu 03.10.2022r. została podpisana umowa z Lasami Państwowymi na remont drogi gminnej nr 108586B położonej między drogą powiatową Orzeszkowo - Poryjewo, a drogą gminną w Orzeszkowie. Remont opiewa na kwotę 127.858,50 zł. brutto. Udział środków związanych z funduszem leśnym wyniesie 52% szacowanej wartości wspólnego przedsięwzięcia, co daje kwotę 66.486,42 zł.
 

droga lipiny-dubiny

W dalszym ciągu trwają prace przy realizacji zadania pn. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka.

droga lipiny-dubiny

Trwają obecnie prace przy realizacji zadania pn. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z rozbudową sieci sanitarnej oraz wodociągowej w m. Dubiny i Lipiny, gm. Hajnówka