W dniu 24 października 2018 r. nastąpiło przekazanie placu pod przebudowę odcinka ul. Łąkowej (nr 521/9 i 522/13). Na miejscu pojawili się: przedstawiciele Wykonawcy, Wójt Gminy Lucyna Smoktunowicz wraz z pracownikami, kierownik budowy oraz obecna radna i sołtys wsi Dubiny Grażyna Sacharczuk. Wartość przebudowy tego odcinka wyniesie 480 367 zł. Całość zostanie sfinansowana ze środków własnych Gminy. W chwili obecnej wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia robót.

 

W chwili obecnej trwają też prace na odcinku ul. Łąkowej w kierunku rzeki Leśnej Prawej. Po przekazaniu terenu budowy pracownicy Gminy udali się też na przegląd trwających robót. Zadowala sytuacja, że prace posuwają się do przodu. Po wykonaniu przebudowy przystąpiono do układania kostki.   

 

W dniu 10.10.2018 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy drogi Zabłudów – Nowosady. Zostanie przebudowane 24,1 km dróg na odcinku od Żywkowa do Nowosad. Kontrakt zostanie zrealizowany na zlecenie PZDW w Białymstoku. Budowa będzie kosztowała 258,3 mln zł i potrwa 3 lata.

              

Cała trasa zostanie wykonana w bardzo wysokim standardzie, będzie i ścieżka rowerowa, przejścia dla pieszych, dwie obwodnice Narwi i Trześcianki o długości 6 km i estakada w dolinie rzeki Narew, co skróci drogę z Białegostoku do Hajnówki o 5 km.

 

Uroczyste przekazania terenu budowy odbyło się na terenie Gminy Narew. W związku z tym, iż droga przebiega też przez Gminę Hajnówka w uroczystości uczestniczyła również Wójt Gminy Lucyna Smoktunowicz.

 

 

Dnia 19.10.2018 r. zakończona budowę drogi w Olchowej Kładce (I etap). wartość zadania wyniosła 761 754 zł. Z funduszu leśnego pozyskano na ten cel kwotę 350 tys. zł. W ciągu czterech lat wybudowano jedenaście dróg (co stanowi ponad 9 km długości). Dzięki wsparciu Lasów Państwowych Gmina Hajnówka otrzymała 2,5 mnl zł na modernizację dróg stanowiących dojazd do Puszczy.

 

Cieszy to, że zmienia się gmina, zmieniają się drogi, a za tym idą zmiany w miejscowościach Gminy Hajnówka.

 

Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna Smoktunowicz 

 

Długi okres poprzedzający przygotowanie projektów na drogi na terenie Gminy Hajnówka przyniósł oczekiwany efekt.

Puciska i Stare Berezowo wspólnie wystarały się o swoje własne mini – siłownie. Decyzja o złożeniu wspólnego wniosku zapadła jeszcze w maju bieżącego roku i miała związek z ogłoszeniem przez Samorząd Województwa Podlaskiego naboru wniosków do „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa”. Rady sołeckie powzięły stosowne uchwały, a Urząd Gminy Hajnówka przygotował dokumentację wymaganą przez Urząd Marszałkowski. Oddane do użytku mini – siłownie rekreacyjne dołączyły do grona 3 oddanych do użytku w latach 2016 – 2018 siłowni „pod chmurką” w Dubinach, Nowoberezowie i Mochnatem. Warto wspomnieć, iż wzorem poprzednich siłowni i tegoroczne powstały z inicjatywy mieszkańców przy współpracy z samorządem Gminy Hajnówka.

 

Rozwój Infrastruktury Rekreacyjnej i Turystycznej w Puciskach i Starym Berezowie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”.

 

 

 Wójt Gminy Hajnówka

 Lucyna Smoktunowicz

 

inwestycje