Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 689 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka.

Wykonawca informuje, iż w dniu 22.09.2023 r. planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu (zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr 162/2023 - Etap nr 59).

logo ugh

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z zatwierdzoną Czasową Organizacją Ruchu w dniach: 

- 20-21.09.2023r. zamknięta będzie droga 1647B - od DW 685 - Postołowo

rpoz

W Gminie Hajnówka z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wsparcie otrzymały cztery inwestycje w naszych parafiach.

fotowoltaika

pow

Ruszyły prace przy Centrum Etnograficzno - Ekumenicznym w Dubinach. Z Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna Wieś otrzymaliśmy wsparcie na montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby CEE. Umowa została podpisana 31 maja z firmą Agrosolar, a zadanie ma być wykonane do końca września.

modernizacja

W ramach inwestycji "Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka" będą prowadzone dalsze prace. Została wyłoniona firma, która usunie darninę z poboczy dróg wyasfaltowanych i uzupełni je żwirem drogowym. Koszt zadania to kwota ok. 160 tysięcy zł. Prace potrwają do 31 lipca 2023r.