W dniu 01 października 2020 roku w Urzędzie Gminy Hajnówka odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Orzeszkowa. Wójt Gminy Hajnówka Pani Lucyna Smoktunowicz przekazała na ręce Prezes Jednostki OSP w Orzeszkowie - Pani Marzeny Iwaniuk i W-ce Prezesa Jednostki OSP - dh Pawła Czuraka  nowoczesne w pełni wyposażone trzy aparaty oddechowe, umożliwiające podjęcie działań ratowniczo – gaśniczych w strefach zadymionych, w pomieszczeniach zamkniętych z niedoborem tlenu, że szkodliwymi  toksycznymi substancjami. Ogólna wartość zadania wyniosła 16 800,57 zł, z czego 15 000,00 zł stanowiła dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, pozostała kwota 1 800,57 pokryta została ze środków własnych z budżetu gminy Hajnówka. Zakupiony sprzęt przyczyni się podniesienia sprawności jednostki OSP oraz zwiększenia bezpieczeństwa strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych w ratowaniu życia, zdrowia i mienia.