W tym roku przypada 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.

Została ona uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku. Konstytucja regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 Maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Ze względu na stan epidemii obchody rocznicy były skromne. Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz wraz delegacją samorządu miasta i powiatu złożyła kwiaty przy  Obelisku im. Konstytucji 3 Maja w Parku Miejskim. Później jednocześnie odbyła się Msza Święta w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz Liturgia Święta i Molebień w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce.

Obchody odbyły się przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

 

 

 

 *******************************************************************************

 

 List okolicznościowy Posła Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego

 
 

„Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje.”   -   Jan Paweł II

          

Szanowni Państwo,

W 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oddajemy hołd jej twórcom i uświadamiamy sobie jej historyczne znaczenie. Autorzy tego jednego z najważniejszych aktów prawno-ustrojowych w naszej historii kierowali się patriotyczną troską o dobro wspólne i przyszłość Rzeczypospolitej, wyrażając to w jego preambule: (...) dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy. Konstytucja 3 Maja stała się testamentem do wypełnienia przez kolejne pokolenia Polaków. Mimo upływu 230 lat jest ona nadal żywym źródłem patriotyzmu i szkołą postaw obywatelskich wobec własnej Ojczyzny.

Tegoroczne uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja przyszło nam po raz drugi obchodzić w trudnych warunkach epidemii koronawirusa. Nie możemy jeszcze organizować większych zgromadzeń ani wygłaszać przemówień do licznie zebranych uczestników uroczystości. Nie powinno to jednak oznaczać zaniechania rocznicowych refleksji i poszukiwania mądrych  inspiracji dla naszej służby Polsce. Wynikający z Konstytucji 3 Maja patriotyczny imperatyw każe nam kierować się dobrem wspólnym, jakim jest pomyślny rozwój Rzeczypospolitej.

Naszym zadaniem jest stać na straży niepodległości, autentycznej suwerenności i podmiotowości naszej Ojczyzny, tradycji i wartości cywilizacji europejskiej, budowanej przez stulecia. Mądre korzystanie z doświadczenia i dorobku naszych przodków jest gwarancją dobrej przyszłości Polski.

Konstytucja 3 Maja, której celem było ratowanie chylącej się ku upadkowi Rzeczypospolitej miała swoich niebezpiecznych zewnętrznych, ale i wewnętrznych przeciwników. Pod fałszywymi hasłami walki o zagrożoną demokrację szlachecką sięgali oni po pomoc obcych mocarstw w imię swoich partykularnych interesów. W ten sposób szkodzili Polsce i przyczynili się do utraty na długie lata Jej niepodległości. Ten czas polskiej historii powinien być dla nas wszystkich, również dzisiaj, dziejową nauką i przestrogą, aby nigdy się ona nie powtórzyła.            

Obchodząc tegoroczne święto polskiej myśli konstytucyjnej i wyrażającego się w niej patriotyzmu, mimo trudnych warunków i ograniczeń, których aktualnie doświadczamy, potraktujmy je jako zaproszenie do czerpania z odwagi, odpowiedzialności i mądrości twórców Konstytucji 3 Maja, abyśmy mogli jak najlepiej służyć niepodległej i suwerennej Rzeczypospolitej.

 

Święto Konstytucji 3 Maja 2021 roku                                      

Z patriotycznymi pozdrowieniami

Poseł RP Jarosław Zieliński