logo

 

Hajnówka, dnia 6.05.2021

Granty na fotowoltaikę – komunikat

                W związku z uszczegółowieniem brzmienia regulaminu projektu grantowego pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka” informuję, iż wydłużono termin na składanie wniosków o udzielenie grantu – do dnia 14 maja 2021 r.

                Jednocześnie informuję, iż w ramach uszczegółowienia treści regulaminu dokonano uszczegółowienia brzmienia Regulaminu w zakresie:

  • ograniczenia w dostępie do grantu w stosunku do gospodarstw domowych dotychczas wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne,
  • wymogu przedłożenia rachunku dokumentującego zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym Grantobiorcy,
  • uznania oświadczenia współwłaściciela nieruchomości o zgodzie na realizację projektu Grantowego jako rozwiązania równorzędnego pod względem obowiązku sygnowania dokumentacji aplikacyjnej przez wszystkich współwłaścicieli,
  • obowiązku sprawozdawczości Grantobiorcy z zakresu energii elektrycznej zużytej w gospodarstwie domowym,
  • spójności zapisów regulaminu z zapisami umowy o przyznanie Grantu.

 

Ponadto wprowadzono poprawy omyłek pisarskich w zakresie interpunkcji i składni.

               

Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy Hajnówka (link do ogłoszenia o naborze: http://gmina-hajnowka.pl/ogloszenia/1941-nabor-wnioskow-montaz-instalacji-fotowoltaicznych-2) oraz w postaci papierowej w pok. nr 37 Urzędu Gminy Hajnówka.

               

 

                                                                                                                                                    WÓJT GMINY HAJNÓWKA

                                                                                                                                                    Lucyna Smoktunowicz