II wojna światowa to największa wojna światowa w historii. Za datę rozpoczęcia wojny przyjmuje się 1 września 1939 roku – atak Niemiec na Polskę. 3 września przystąpiły do wojny Wielka Brytania i Francja.

Końcowym akcentem II wojny światowej w Europie było bezwarunkowa kapitulacja Wehrmachtu, która nastąpiła 8 maja 1945 r. Wojnę definitywnie zakończyło podpisanie aktu bezwarunkowej kapitulacji Japonii 2 września 1945 r.

II wojna światowa pochłonęła ponad 50 mln ofiar poległych, zamordowanych i zmarłych w wyniku działań wojennych. Według danych przedstawionych w publikacji Instytutu Pamięci Narodowej, w czasie II wojny światowej zginęło od 5,6 do 5,8 mln obywateli polskich. Szacuje się, że połowę z nich stanowili polscy Żydzi.

Pamiętamy o wszystkich poległych, ofiarach i walczących o wolną Polskę. Cześć ich pamięci .