Tradycyjnie jak co roku trwają  prace porządkowe przy miejscach Pamięci Narodowej w Naszej Gminie. Sprzątane są pomniki upamiętniające ofiary wojny, mogiły, cmentarze, miejsca straceń. Pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Dubinach przy pomocy pracowników gospodarczych Urzędu Gminy starannie sprzątają te miejsca okazując pamięć i szacunek poległym przed laty.

 

W naszej Gminie usytuowanych jest 12 takich Miejsc Pamięci Narodowej:

 • Miejsce pamięci 16 mieszkańców Siemiatycz i okolic przy drodze Hajnówka - Kleszczele,
 • Mogiły wojenne ofiar zbrodni niemieckich na cmentarzu prawosławnym w Hajnówce - obręb Lipiny,
 • Miejsce pamięci na cmentarzu w Łozicach,
 • Mogiła powstańcza w Orzeszkowie,
 • Mogiły wojenne ofiar terroru hitlerowskiego na cmentarzu w Orzeszkowie - Kojło Walentyna, Chesko Michał,
 • Pomnik upamiętniający pole walki partyzantów w Leśnictwie Postołowo,
 • Mogiła Indywidualna w Topile - Dymitr Fiodorowicz,
 • Mogiła żołnierzy V-tej brygady Wileńskiej Armii Krajowej  w Topile,
 • Mogiła Żołnierza w Zwierzyńcu - Paweł Wysiagin,
 • Miejsce straceń 142 mieszkańców Hajnówki i okolic po prawej stronie drogi Hajnówka - Białowieża obr. Lipiny,
 • Miejsce straceń 22 jeńców radzieckich naprzeciwko cmentarza prawosławnego, obr. Lipiny,
 • Mogiła Ofiar Wojennych w Starym Berezowie-Gorodziej Szpilko, Mikołaj Janowski, Szymon Kubajczuk, Grzegorz Treszczotko, Grzegorz Jakoniuk, Izak Jakoniuk, Włodzimierz Kołybko, Artem Kubajczuk, Grzegorz Gacuta, Helena Grygoruk.

 

Pamiętamy!!!