logo

 

Informuję, iż z dniem 14.05.2021 r. zakończony został nabór wniosków od mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem grantu na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka”.

W ciągu maksymalnie 30 dni kalendarzowych przeprowadzona zostanie ocena złożonych wniosków i opublikowana zostanie lista wyłonionych Grantobiorców. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze złożono 119 wniosków na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy ok. 461 kW. Zgodnie z założeniami projektu dofinansowaniem objęte zostaną instalacje o łącznej mocy 290 kW.

               

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Lucyna Smoktunowicz