logo

„Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka”

 

Hajnówka, dnia 10 czerwca 2021 r.

Komunikat 4/2021

W dniu 10.06.2021 r. dostrzeżono omyłkę systemową, w wyniku której, przy publikacji listy pominięte zostały 2 gospodarstwa domowe w obrębie listy podstawowej Grantobiorców dla instalacji o mocy do 5 kW. W dniu bieżącym lista została skorygowana.

 

 WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

  1. Lista podstawowa.
  2. Lista rezerwowa.

 

Listy podstawowa oraz rezerwowa z uwzględnieniem wnioskowanej mocy instalacji:

1.1. Lista podstawowa - instalacje do 5 kW

1.2. Lista podstawowa - instalacje powyżej 5 kW

2.1. Lista rezerwowa - instalacje do 5 kW

2.2. Lista rezerwowa - instalacje powyżej 5 kW