Dzień Dobry,

z upoważnienia Naczelnika Wydziału Organizacji i Promocji oraz w imieniu Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej serdecznie dziękuję za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby oraz bezpłatne zamieszczenie plakatu promującego nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Hajnówka.

Powyższe działania przyczynią się niewątpliwie do popularyzacji służby w Straży Granicznej, a co za tym idzie - pozyskania nowych kandydatów na funkcjonariuszy.

Jeszcze raz dziękuję za dotychczasową pomoc i wyrażam szczerą nadzieję na dalszą, owocną współpracę w powyższym zakresie.

 

https://gmina-hajnowka.pl/ogloszenia/2597-podlaski-oddzial-strazy-ganicznej-rekrutuje

 

Z poważaniem

mjr SG Justyna Bokłaho

kierownik Sekcji Promocji i Historii

Wydziału Organizacji i Promocji

Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku

tel. 85 714-54-67, 785 903 530