Wiosenny czas w rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie hajnowskim


Z myślą o dzieciach i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy, ich opiekunach oraz potencjalnych kandydatach na rodziny zastępcze, ludzi, którzy chcieliby oddać dzieciom swój czas i serce promujemy rodzicielstwo zastępcze, ponieważ jesteśmy przekonani, że rodzinna piecza zastępcza otacza dziecko miłością i daje mu poczucie bezpieczeństwa.


Jeżeli jesteś wrażliwy, odpowiedzialny, i możesz przyjąć do rodziny dziecko potrzebujące domu, zgłoś się do nas! Tworząc rodzinę zastępczą stajesz się darem dla innych.

Bardzo Was potrzebujemy.

Może to właśnie Ty jesteś osobą, która da bezpieczeństwo i zapewni uroki dzieciństwa dzieciom tego potrzebujących? Tylko tyle i aż tyle!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.

Kontakt osobisty: ul. Piłsudskiego 10A i ul. Piłsudskiego 8 w Hajnówce. Nr telefonów: 856823642, 856825983, 858767478.
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Janusz Korczak
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Celem kampanii jest pozyskanie kandydatów na rodziców zastępczych w powiecie hajnowskim.
Rodzicielstwo zastępcze to tymczasowa forma opieki nad dzieckiem, które z różnych względów nie ma możliwości wychowywać się w rodzinie naturalnej (biologicznej).
Formy rodzinnej pieczy zastępczej: rodzina zastępcza: spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka.


Sprawować rodzinną pieczę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostającą w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:

  1. Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.
  2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza nie jest im ograniczona ani zawieszona.
  3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.
  4. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych.
  5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza poz. oraz opinią psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej.
  6. Przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  7. Zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
  8. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
  9. Nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
  10. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.


Kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej są obowiązani ukończyć odpowiednie szkolenie. Nic się nie martw! Zgłoś się do nas, a my zadbamy o wszystko! Szkolenia, Wsparcie finansowe, Pomoc specjalistów, Pomoc pełnoletnim wychowankom, Grupy wsparcia.


“Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.” Janusz Korczak
PCPR w Hajnówce, marzec 2023 r.

 

piecza