Organizator konkursu.

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Cele konkursu.

 • Ochrona tradycyjnego, wiejskiego budownictwa drewnianego.
 • Propagowanie wiedzy na temat wartości zabytkowej i piękna dawnej wiejskiej architektury drewnianej.
 • Zachęcanie władz gminnych i właścicieli obiektów drewnianego budownictwa wiejskiego do dbałości o ich stan.
 • Rozpropagowanie piękna i wartości dawnej zabudowy drewnianej.
 • Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej, dumy z dbałości o zachowane obiekty i potrzeby ich konserwacji i utrzymania.
 • Wskazanie możliwości dostosowania budynków drewnianych do współczesnych potrzeb z zachowaniem ich naturalnych pierwotnych właściwości.

Warunki udziału w konkursie.

 1. Konkurs jest adresowany do wszystkich właścicieli i użytkowników budynków drewnianych na terenach wiejskich i miejskich województwa podlaskiego (w miejscowościach liczących do 5 000 mieszkańców):
 • budynków mieszkalnych: domów, dworów, czworaków, dróżniczówek,
 • budynków gospodarczych: spichlerzy, stodół, wozowni, maneży, itp.
 • budynków użyteczności publicznej: dworców kolejowych, karczm, szkół, siedzib urzędów gminy, spichlerzy gminnych,
 • budynków przemysłowych: wiatraków, młynów, kuźni itp.,
 • zagród wiejskich i założeń dworskich.
 1. Do konkursu zgłaszamy obiekty powstałe do 1960 roku.
 2. W konkursie nie mogą uczestniczyć jednostki statutowo zobowiązane do ochrony zabytkowego budownictwa - muzea, skanseny oraz kościoły, cerkwie, meczety i bożnice. Kapliczki i krzyże będące własnością związków wyznaniowych lub społeczności lokalnej nie mogą być zgłaszane do udziału w konkursie.
 1. Do Konkursu nie mogą zostać zgłoszone budynki nagrodzone w jego poprzednich edycjach.
 2. Zgłoszenie obiektu do konkursu wymaga zgody jego właściciela.

Oceny i nagrody.

W skład jury wchodzą:

 • przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 • przedstawiciele Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 • przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddziału Terenowego w Białymstoku
 • przedstawiciele Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
 • przedstawiciele Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

Ocena obiektów będzie się opierać na opinii członków jury wyrażonych w sytuacjach dyskusyjnych większością głosów jury, które będzie brało za podstawę następujące kryteria:

 • stan zachowania obiektu zgodny z tradycją regionalnego budownictwa wiejskiego
 • zachowanie wnętrza zgodnego z tradycją lokalną, a zwłaszcza urządzeń grzewczych
 • obiekty małej architektury (płot, studnie, kapliczki, itp.)
 • otaczającą zieleń nawiązującą do charakteru budynku

 

Nagrody:

Pierwsza nagroda – 6 000 zł., trzy drugie nagrody po 3.000 zł., pięć trzecich nagród po 1.500 zł. oraz dziesięć wyróżnień po 500 zł.

Na wniosek jury wysokość nagród może ulec zmianie.

W przypadku przyznania nagrody dla samorządu lub instytucji prowadzonych przez samorząd należy ją przeznaczyć w całości na ochronę dóbr kultury.

Terminy: przyjmowanie zgłoszeń do 26 maja 2023 roku, wizytacja terenowa zgłoszonych obiektów do 18 sierpnia 2023 r., ocena zgłoszonych budynków przez jury do 08 września 2023 r., ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2023 r.

 

Informacji o konkursie udziela:

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,

tel. (086) 2771 – 328 w. 30 w godz. 8-16., www.muzeumrolnictwa.pl

Udział w konkursie jest zgłaszany poprzez wypełnienie druku zgłoszenia.

 

Adres wysyłki zgłoszeń:

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

zabytek