Szanowni Państwo!

W Unii Europejskiej trwa debata o przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 roku.

Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne, w których każdy może wyrazić swoją opinię o zmianach WPR, w tym o płatnościach bezpośrednich, czy działaniach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Konsultacje trwają do 2 maja br.

Aby przekazać swoją opinię bezpośrednio do Komisji Europejskiej wystarczy odpowiedzieć na pytania zamieszczone W kwestionariuszu (on-line) na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_pl

Odpowiedzi można wysłać wjęzyku polskim, zarówno imiennie, jak i anonimowo.

Liczne głosy z Polski, uwzględniające specyfikę polskiego rolnictwa, nasze oczekiwania i doświadczenia, mogą wpłynąć na dalsze prace Komisji Europejskiej, która pod koniec tego roku przygotuje pierwsze propozycje zmian WPR. Dlatego zachęcam wszystkich zainteresowanych przyszłością polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, zarówno rolników, jak i organizacje i instytucje (np. fundacje, związki branżowe) do udziału w konsultacjach Komisji.

Wzmocnijmy polski głos w Brukseli w sprawie WPR!

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Krzysztof Jurgiel