Szanowni Państwo, Spotkanie informacyjne w Hajnówce dotyczące konkursu w ramach Działania 1.5 - wspieranie przedsiębiorczości na obszarach Natura2000 29.05.2017 odwołane z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych osób.

Agnieszka Łapińska-Chomicka Wydział Promocji i Rozwoju tel. 85 682 30 46