Drukuj

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

Trywieża (nr parzyste od 2 do 64 oraz nr nieparzyste od 13 do 69)

03-50

20.04.2021

8.30-14.00

Postołowo (przysiółek Sawiny Gród)

03-713

21.04.2021

8.00-12.00

Puciska

03-47

21.04.2021

11.00-15.00

Bielszczyzna

03-221

21.04.2021

14.00-18.00

Chytra (nr nieparzyste od 1 do 35 oraz nr parzyste od 2 do 34)

03-1798

22.04.2021

14.00-18.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991