Drukuj

W dniu 11 maja 2021 roku została podpisana umowa  pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Pana Artura Kosickiego - Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Pana Marka Olbrysia – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego, a Gminą Hajnówka reprezentowaną przez Panią Lucynę Smoktunowicz- Wójta Gminy Hajnówka na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Województwo udzieliło Gminie Hajnówka pomocy finansowej ze swojego budżetu w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania  dla jednostek OSP w Nowokorninie, Mochnatym, i Orzeszkowie. Gmina Zobowiązana jest wykorzystać je najpóźniej do dnia 31 października 2021 roku.

Jest to kolejne wsparcie jednostek OSP. Wcześniej zakupiono z budżetu Gminy mundury, rękawice specjalistyczne, kominiarki itp.  Zakupiona odzież specjalna przyczyni się podniesienia sprawności jednostek OSP oraz zwiększenia bezpieczeństwa strażaków biorących udział w ratowaniu życia. W planach są kolejne wsparcia, ale tym razem środki będą przeznaczone na prace inwestycyjne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek.

 

Fot. Po podpisaniu umowy w UMWP

umowa osp

umowa osp 02