Drukuj

logo

 

„Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka”

 

Hajnówka, dnia 9 czerwca 2021 r.

 

Komunikat 3/2021

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy listę Grantobiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z wnioskami odrzuconymi (wykluczone z udziału w projekcie) oraz listę rezerwową, na której znalazły się gospodarstwa, które wezmą udział w projekcie w przypadku dostępności środków finansowych.

Aby sprawdzić swoją obecność na liście należy znać numer geodezyjny działki wskazanej przez Państwa w wniosku o udzielenie Grantu oraz nazwę miejscowości. Osoby zakwalifikowane do listy podstawowej zapraszamy do kontaktu telefonicznego z sekretariatem Urzędu Gminy Hajnówka (85 682 25 00) celem ustalenia terminu podpisania umowy o udzielenie Grantu.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

  1. Lista podstawowa.
  2. Lista rezerwowa.

 

 

Listy podstawowa oraz rezerwowa z uwzględnieniem wnioskowanej mocy instalacji:

 

1.1. Lista podstawowa - instalacje do 5 kW

1.2. Lista podstawowa - instalacje powyżej 5 kW

2.1. Lista rezerwowa - instalacje do 5 kW

2.2. Lista rezerwowa - instalacje powyżej 5 kW