Drukuj

logo

„Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka”

 

 

Hajnówka, dnia 28 czerwca 2021 r.

Komunikat 6/2021

Szanowni Grantobiorcy!

Przypominam, iż termin na podpisanie umowy o powierzenie grantu na wykonanie instalacji fotowoltaicznej upływa 12 lipca 2021 r. (30 dni od daty publikacji listy). W przypadku braku kontaktu z Państwa strony będziemy zapraszać kolejne osoby z listy rezerwowej do podpisania umowy.

Mieszkańców, którzy już podpisali umowy z gminą zapraszamy do przedkładania ofert pozyskanych od wykonawców. Aby usprawnić procedurę oceny tych ofert opracowaliśmy wzór pisma przewodniego (w załączeniu), które należy złożyć do naszego sekretariatu razem z ofertami.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

Pismo do gminy - dot. oceny pozyskanych ofert

Pismo do gminy - dot. oceny pozyskanych ofert