energia

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Hajnówka na lata 2014-2029” w dniach od 02.07.2021 r. do 22.07.2021 r.

NSP 2021

Urząd Statystyczny informuje, że od 23.06.2021 r. realizowane są wywiady bezpośrednie przez rachmistrzów spisowych w ramach trwającego od 01.04.2021 r. do 30.09.2021r.  Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

 

spis

burze

Skocz do treści głównej Pulpit System Użytkownicy Menu Artykuły Komponenty Rozszerzenia Pomoc Menu użytkownika Strona Interne... Strona Internetowa Urzędu Gminy Hajnówka Artykuły: Redagowanie artykułu Przejdź do głównej zawartości Wyczyść pamięć podręczną Tytuł * Alias Treść Obrazki i łącza Opcje Opcje publikacji Opcje konfiguracji Uprawnienia Przełącz edytor] Preview Code Editor

Nazwa biura  IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku
Zjawisko/stopień zagrożenia  Burze / 1
Obszar powiaty: augustowski(58), białostocki(58), Białystok(58), bielski(58), grajewski(57), hajnowski(56), kolneński(59), Łomża(61), łomżyński(61), moniecki(60), sejneński(59),
siemiatycki(57), sokólski(58), suwalski(59), Suwałki(59), wysokomazowiecki(56), zambrowski(58)
Ważność  od godz. 16:00 dnia 30.06.2021 do godz. 03:30 dnia 01.07.2021
Przebieg  Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%) 
80% 
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 podlaskie (wszystkie powiaty) od 16:00/30.06 do 03:30/01.07.2021 deszcz 40 mm, porywy 90 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
polregio

Białystok, 28 czerwca 2021 r.

INFORMACJA PRASOWA

Codzienne połączenia POLREGIO nad Zalew Siemianówka

POLREGIO na zamówienie Zarządu Województwa Podlaskiego uruchomi od 1 lipca 2021 r. codzienne połączenia kolejowe do stacji Siemianówka. Dodatkowym udogodnieniem będzie autobus dowozowy na plażę w Rudni nad Zalewem Siemianówka.